top of page

Rezumat

Proiectul  vizează:

- socializarea (cu studii de caz reconstruite în scopuri educaționale) elevilor și profesorilor din școlile VET cu tehnologia dronelor, proiectând integrarea lor în cadrul programelor curriculare STEM ca abordare condusă de profesori;
- co-proiectarea cu mediile inovatoare de lucru ale companiilor, dezvoltarea resurselor necesare pentru o învățare bazată pe lucru (WBL) deschisă și transferabilă pentru realizarea unei activități de proiect "condusă de elev", ca răspuns la provocările aplicării tehnologiei dronelor;
- promovarea, în rândul elevilor, a unei logici de gamificare pentru a dezvolta spiritul antreprenorial, o competiție de idei pentru proiectarea, dezvoltarea și implementarea de noi aplicații/utilizări ale dronelor.

Astăzi, 90% din posturile de lucru ale UE necesită abilități tehnice: până în 2018 cererea de resurse STEM va crește cu 8%, în timp ce media locurilor de muncă va crește doar cu 3%; Până în 2020 va exista un deficit de 825.000 de resurse cu abilități tehnologice; Până în 2025, din cauza cifrei de afaceri, vor fi disponibile 7 milioane de locuri de muncă care necesită abilități STEM. În cazul în care realizarea strategiei ET 2020 speră ca nivelul de referință să nu depășească 15% în rândul elevilor cu vârsta sub 15 ani, cu rezultate slabe la matematică și știință, datele arată 22% în 2015 (36,6% pentru elevii aflați în condiții socio-economice nefavorabile) .
În plus, există un decalaj puternic între femei și bărbați: doar 32,1% dintre absolvenții din UE - 27 de absolvenți de discipline STEM sunt femei.
Dronele sunt potrivite pentru a promova  experiențe de învățare profesională bazate pe practici experimentale, într-o abordare interdisciplinară, ca răspuns la nevoile de dezvoltare a competențelor profesionale legate de tehnologiile cheie din era digitală și abilităților disciplinare STEM: inginerie pentru rezolvarea problemelor de proiectarea, producția și întreținerea aeronavelor ușoare, construite din materiale avansate care permit zborul în conformitate cu reglementările aplicabile; matematică (de la trigonometrie pentru a seta planul de zbor, până la modelarea 3D prin norul de puncte pentru calcule volumetrice și teledetecție); științele fizice și naturale pentru a înțelege pe deplin domeniile de aplicare ale tehnologiei.

Proiectul implică o școală secundară VET și o instituție orientată spre afaceri/tehnologie în fiecare țară, având în vedere țările cu urgență similară de a aborda o problemă de sub-performanță și nemulțumire față de disciplinele STEM (cf. Eurydice 2013) și cu condiții omogene/perspective de dezvoltare a tehnologiei dronelor (a se vedea "Innovation Union Scoreboard 2015").

Rezultatele așteptate urmăresc, in realizarea produselor intelectuale (IO), o secvență logică a industrializarii trecand de la conditiile de activare a dronelor (1- proiectarea/asamblarea UAV, 2 - studiul modului de utilizare a datelor pe teren, 3-realizarea dispozitivelor care urmează să fie instalate la bord), la activarea reală a tehnologiei (4- studierea planurilor de zbor) și, în final, examinarea problemelor de aplicare (5- îmbunătățirea câmpurilor de comercializare).
 
Realizarea fiecăruia dintre primele 5 produse intelectuale este împărțită în următoarele trei macro activități:

1) DESIGN
2) TESTARE
3) LANSARE

Competiția ideilor (IO 6) permite elevilor/profesorilor/experților în afaceri să exploreze domenii inovatoare de aplicare, folosind metodologia de "gamificare" pentru a stimula angajamentul.
Metodologia WBL (învățarea centrată pe muncă) care urmează a fi adoptată pentru implementarea rezultatelor intelectuale intenționează să fie o testare activă a conținutului disciplinei, referindu-se la un tip de "învățare prin practică" conform modelului numit "Ambito di attività", prin care elevii primesc:  un proces de muncă, instrumente - atât materiale (tehnologie), cât și intangibile (informații, proceduri), un OBIECT de aplicare și un REZULTAT pe care trebuie să-l obțină, situate în RELAȚII definite în mod specific.
 
Învățământul secundar VET va putea să extindă oferta de formare și să sporească interesul în rândul "generației digitale" către disciplinele STEM; Cursanții vor putea crește motivația pentru o educație ulterioară, în special științifică (chiar depășind diferența dintre sexe) precum și capacitatea lor de angajare; Instituțiile orientate spre afaceri/tehnologie pot profita de asocierea cu noile generații de lucrători și de explorarea potențialului utilizărilor aplicațiilor inovatoare ale dronelor.
 
Impactul: creșterea gradului de conștientizare a profesorilor din domeniul VET cu privire la potențialul pedagogic al WBL; dezvoltarea în rândul elevilorr VET (în special la cei cu rezultate slabe și/sau elevi de sex feminin) motivației de a studia disciplinele STEM și de a încuraja ocuparea forței de muncă, chiar și într-un mod antreprenorial; să profite de potențialul enorm al dezvoltării pieței dronelor: sursele UE menționează o piață de aproximativ 15 miliarde de euro în următorii 10 ani pe continentul nostru și, la nivel global, de 130 de miliarde de dolari. Întreg proiectul IO (rezultat intelectual) va fi lansat ca OER (resursă educațională deschisă).

bottom of page