top of page

Obiective

Scopurile Proiectului

 

Proiectul se focalizează nu doar pe Designul, Dezvoltarea & Producerea a 5 drone inofensive (una pentru fiecare şcoală), ci şi pe dezvoltarea programelor didactice Teacher-Led (spre a fi la sfârşit lansat ca OERs – Resurse Educaţionale Deschise). De asemenea, se centrează pe integrarea/ perfecţionarea predatului şi învăţării disciplinelor STEM prin Tehnologia Dronelor ca instrument didactic inovativ.

Programele de Training, studiate şi implementate de profesori, vor dezvolta parametri de laborator conform modului de învăţare Work-based (Bazate pe Munca), astfel încât activităţile vor fi administrate autonom de elevi (lucru pe proiect) pentru a facilita învãţarea individuală, auto-evaluarea şi pentru a le îmbunătăi motivaţia de a învăţa.

Strategia educaţională este cea constructivistă, bazată pe situarea învăţării în mediul de lucru.

 

Impacturile Proiectului

Impacturile Dorite sunt:

  • Îmbunătăţirea abilităţilor STEM în elevi pentru a evita ESL (abandonul şcolar timpuriu) şi pentru a creşte educaţia matematico-ştiinţifică a absolvenţilor.

  • Dezvoltarea abilităţilor tehnico-profesionale pentru a îmbunătăţi gradul de ocupare (a locurilor de muncă) al elevilor în viitor

  • Îmbunătăţirea relaţiilor între educaţie şi lumea afacerilor, graţie co-proiectării mediului de lucru adecvat experimentării cu drone

  • Dezvoltarea programelor didactice pentru a co-proiecta moduri de învăţare bazate pe caracteristici ale mediului de lucru (alternanţa şcoală-muncă în Italia) şi pe ucenicie.

bottom of page